Giới thiệu hoạt động Tài Nguyên Công Hội Chiến mới

 

TÀI NGUYÊN CÔNG HỘI CHIẾN

 

Tài nguyên chiến là chiến trận tranh đấu mỏ tải nguyên giữa các công hội. Tất cả người chơi sai khi gia nhập công hội đều có thể tham gia.

 

Hãy cùng xem qua mốt số thay đổi cần biết về HĐ "Tài Nguyên Công Hội Chiến":

 

1. Toàn bộ các mỏ tài nguyên khác ngoài Mỏ vàng thị trấn Logue, sẽ không nhận được các phần thưởng mới.

=> Như vậy để nhận được các phần thưởng mới giá trị này, các chủ công hội chỉ có thể đăng ký chiếm Mỏ vàng thị trấn Logue

 

Low8jlz.jpg (687×516)

 

2. Sau khi đăng ký, có thể thông qua giao diện tài nguyên chiến để xem lịch tham chiến của công hội. 

 

w4WnnRV.jpg (533×544)

 

3. Các thành viên được nhận lương tài nguyên chiến theo cấp bậc trong Công Hội (cấp bậc càng cao nhận thưởng càng nhiều). Chỉ thành viên có cấp bậc "Phó Hội Trưởng" trở lên mới nhận được Vàng lợi tức.

 

OMVb5YQ.jpg (403×276)

 

uWU2thD.png (664×385)

 

HẢI TẶC VIỆT