[27/03] Bảo trì cập nhật Nami Siêu Cấp (Maintenance server new update)

 

ZPJtS9j.jpg (800×507)

 

YaHDJgY.png (30×30)Thời gian bảo trì (Maintenance time): 6h00 - 8h00 ngày 27/03 (Maintenance server 6:00 am - 8:00 am March 27) (có thể hoàn thành sớm hoặc muộn hơn dự kiến)

YaHDJgY.png (30×30)Phạm vi bảo trì (Maintenance scope): All Server

YaHDJgY.png (30×30)Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

YaHDJgY.png (30×30)Nội dung (Maintenanc

 

* Bảo trì định kỳ nâng cấp máy chủ. [Periodic maintenance of server upgrades]

 

* Chỉnh sửa hoạt động mở server (Edit Open Activity)

wvs98ha.jpg (59×57) PUHKfFc.jpg (59×58)

 

* Cập nhật đồng đội Nami Siêu Cấp (update crew Super Nami)

>> Xem video: https://youtu.be/JTGcT_3XtyU

 

wvZygqQ.png (757×497)

 

z2HLEpY.png (634×538)

 

XQuNz31.png (548×435) ilXmUvQ.png (305×388)

 

 

============

Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2019

Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

HẢI TẶC VIỆT