[26/01] Bảo trì cập nhật tính năng: Trang bị, Bảo thạch, Khắc ấn, Trận hình

ZPJtS9j.jpg (800×507)

 

Thời gian bảo trì: 06h00 - 08h00 ngày 26/01 (có thể hoàn thành sớm hoặc muộn hơn dự kiến)

Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

Nội dung:

 

* Cập nhật trang bị Ám Kim level 160

 

UqXNrAE.jpg (375×508)

ELGiw3L.jpg (625×419)

 

* Cập nhật bảo thạch Kim cương 10 sao

 

SYeiyE1.jpg (178×430)

ZRjMQO5.jpg (519×237)

 

* Mở giới hạn nâng cấp và giác tỉnh trận hình lên 50 cấp:

 

98cfD0W.jpg (621×492)

 

* Mở giới hạn khắc ấn bảo thạch lên 100 cấp:

 

PG86wTK.jpg (290×234)

 

 

============

Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2017

Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

HẢI TẶC VIỆT