[15/12] Bảo trì (S1->S35) liên thông cụm server - lần 2

 

ZPJtS9j.jpg (800×507)

 

Thời gian bảo trì gộp server định kỳ: Bảo trì từ 0h00 đến 23h59 ngày 15/12 (6:00 am -> 11:59 pm Dec 15) 

Phạm vi bảo trì: Các server trong cụm gộp (S1 -> S35)

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

Nội dung:

 

* Gộp (liên thông) server các cụm lần 2:

 

* Gộp Cụm 1,2,3,4: [S1, S2, S3, S4, S5] & [S6, S7, S8, S9, S10, S11]

* Gộp Cụm 5,6,7,8: [S12, S13, S14, S15, S16, S17] & [S18, S19, S20, S21, S22, S23]

* Gộp Cụm 9,10: [S24, S25, S26] & [S27, S28, S29]

* Gộp Cụm 11,12: [S30, S31, S32] & [S33, S34, S35]

 

============

Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2018

Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

HẢI TẶC VIỆT