[Hướng Dẫn] Cách để có Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ & Hoàng Kim Bảo Thạch

 

TINH THỂ CỐ ĐẠI HOÀN MỸ:  9zjSID2.png (48×48)

 

* Để rèn trang bị Level 165: Bộ Thiên Hoàng  cần có thêm nguyên liệu mới là: "Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ".

"Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ" có thể sở  hữu được thông qua:

- May mắn nhận được từ túi event, lễ bao, ...

- Nhận tại phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ở cấp độ >110 (Phần thưởng mốc 127 tích lũy: 1 Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ)

- Nhận tại phần thưởng tại các mỏ tài nguyên Trang 1 từ Map Đảo Người Cá trở lên (Mốc 24h: nhận 1 Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ) => Tạm thời chưa cập nhật

- Tham gia Lôi Đài hàng ngày (Vượt qua vòng báo danh vào vòng 32 đội nhận: 1 Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ/ Quán quân nhận: 2 Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ )

- Đổi tại "Đổi Phúc Lợi" (Giá: 10 Mảnh Dực Long Ancalagon + 20 Bản đồ kho báu cổ đại nhận: 5 Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ)

- Hoàn thành tầm bảo "Thị trấn Logue" may mắn nhận được 1 Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ

* Lưu ý:

_Trong quá trình Tầm Bảo, nếu người chơi bị cướp sẽ bị giảm % may mắn nhận "Tinh Thể Cổ Đại Hoàn Mỹ". Không bị cướp lần nào: có 50% cơ hội nhận. Bị cướp 1 lần: giảm còn 30% cơ hội nhận. Bị cướp 2 lần: giảm còn 10% cơ hội nhận.

_Bỏ Hoàn Thành Nhanh thời gian cập bến trong Tầm bảo.

---------------------------------------------

 

HOÀNG KIM BẢO THẠCH:  1t04djW.png (46×47)

 

+ Để quy đổi bộ ngọc bảo thạch 11 sao: Hoàng Ngọc cần có thêm nguyên liệu mới là: "Hoàng Kim Bảo Thạch".

"Hoàng Kim Bảo Thạch" có thể sở  hữu được thông qua:

- May mắn nhận được từ túi event, lễ bao, ...

- Nhận thông Tinh Linh Lufice và Draco (Tỉ lệ rất thấp)

- Đổi tại "Đổi Phúc Lợi" (Giá: 10 Mảnh Dực Long Ancalagon + 20 Bản đồ kho báu cổ đại = 1500 Hoàng Kim Bảo Thạch)

- Đổi tại Shop "Chiến Đấu Đến Cùng" (Giá: 1000 Sao = 1000 Hoàng Kim Bảo Thạch)

- Đổi tại Shop "Cây Ác Ma" (Giá: 1 triệu c.hiến tích lũy ác ma = 100 Hoàng Kim Bảo Thạch)

- Mua bằng beri tại Shop map "Làng Cối Xay Gió" (Giá: 1 tỷ Beri = 250 Hoàng Kim Bảo Thạch)

 

============

Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2018

Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

HẢI TẶC VIỆT