[14/12] Bảo trì (S1->S35 & S39-S41) liên thông một số cụm server

 

ZPJtS9j.jpg (800×507)

 

Thời gian bảo trì gộp server định kỳ: Bảo trì từ 6h00 đến 23h59 ngày 14/12 (6:00 an -> 11:59 pm Dec 14) Gộp Cụm 1,2,3,4: [S1 -> S11], Cụm 5,6,7,8: [S12 -> S23], Cụm 9,10: [S24 -> S29], Cụm 11,12: [S30 -> S35], Cụm 15: [S39, S40, S41]

Phạm vi bảo trì: Các server trong cụm gộp (S1 -> S35) & (S39, S40, S41)

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

Nội dung:

 

* Gộp (liên thông) server các cụm:

 

* Gộp Cụm 1,2,3,4: [S1, S2, S3, S4, S5] & [S6, S7, S8, S9, S10, S11]

* Gộp Cụm 5,6,7,8: [S12, S13, S14, S15, S16, S17] & [S18, S19, S20, S21, S22, S23]

* Gộp Cụm 9,10: [S24, S25, S26] & [S27, S28, S29]

* Gộp Cụm 11,12: [S30, S31, S32] & [S33, S34, S35]

* Gộp Cụm 15: [S39, S40, S41]


- Các tài khoản vẫn vào nhân vật tương ứng ở các sever cũ như bình thường, tuy nhiên các sever này sẽ được gộp vào 1 cụm (Người chơi Sever 1 đăng nhập vào game sẽ gặp được người chơi ở sever 2 và 3, ...)


Quy tắc đổi dữ liệu:


✧ Sau khi đổi dữ liệu, địa chỉ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi, người chơi đăng ký và đăng nhập sẽ của từng server.
✧ Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi gộp server người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó. (1 tài khoản có thể chơi cả 2,3.. nhân vật ở cùng 1 sever khi gộp)
✧ Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật.


► VD: Người chơi “Luffy ”ở server 1, người chơi “Luffy” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.


✧ Tên công hội trùng nhau cũng được xử lý như trên.
✧  Hủy bỏ các anh hùng đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.
✧  Tất cả dữ liệu của đấu trường để trống.
✧  Toàn bộ dữ liệu độ tích cực để trống.
✧  Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống.
✧  Boss thế giới giữ lại level Boss của server thứ 1(Theo Server S1-Luffy).
✧  Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị xóa.
✧  Tất cả mail sẽ bị xóa.
✧  Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của server thứ 11 (Theo Server S1-Luffy).
✧  Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa.
✧  Dữ liệu Tài Nguyên Thế Giới và Tài Nguyên Bến Cảng sẽ bị xóa.

 


Quy tắc xóa tài khoản đổi dữ liệu:


✧  Sẽ xóa dữ liệu tài khoản nếu thỏa mãn điều kiện dưới đây:
- Level nhân vật thấp hơn hoặc bằng 50.
- Không có lịch sử nạp thẻ.
- Không đăng nhập trong 30 ngày gần nhất.
- Hội trưởng phi công hội là hội trưởng công hội nhưng công hội này chỉ có 1 mình người đó.

 


Quà tặng đền bù gộp sever


Lưu ý: Quà đền bù gộp cho mỗi sever sẽ được gửi thông qua icon "Đền bù" trong các sever khi bảo trì gộp hoàn tất.

 

iKo1LJ4.jpg (774×1186)

 

============

Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2018

Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

HẢI TẶC VIỆT