[04/02] Bảo trì cập nhật tính năng (Maintenance server new update)

 

ZPJtS9j.jpg (800×507)

 

Thời gian bảo trì: 6h00 - 8h00 ngày 04/02 (Maintenance server 6:00 am - 8:00 am Feb 04) (có thể hoàn thành sớm hoặc muộn hơn dự kiến)

Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

Nội dung:

 

* Bảo trì định kỳ nâng cấp máy chủ.

 

* Cập nhật tinh linh Thần Thoại: Elf - Tiamat

c2sWMqm.png (402×520)

 

Cách sở hữu (How to own): Đấu giá (Pirate Auction), Event, ....

Điểm đặc biệt: Tinh linh thần thoại, tăng 1 cấp sẽ được nhận thêm thuộc tính cộng thêm (các tinh linh khác khi tăng 2 cấp mới được nhận thêm thuộc tính cộng thêm)


Kĩ năng tinh linh:
 

jwHvMIH.png (148×253)

 

Phần thưởng tinh linh:

cIWfHUF.jpg (550×309)

 

 

* Cập nhật danh hiệu mới:

DH Đặc Biệt: Đại Cát Đại Lợi, Bá Vương Chinh Phục, Vũ Trang Thiết Giáp, Hoa Hảo Nguyệt Viên

Cách sở hữu (How to own): Đấu giá (Pirate Auction) , Đổi phúc lợi (Blessing), Event, ....

Thông tin danh hiệu:

zlFpFad.jpg (687×355)

 

 

* Cập nhật pet phụ mới: Đại Địa Thiểm Trư (8 sao)

Cách sở hữu (How to own): Thưởng từ HĐ Vương giả tranh bá (King Of Battle), Cây Ác Ma (Devil Tree), Event, ...

Thiên phú pet:

OiXX2Xu.png (372×283)

Kĩ năng pet:

Số kĩ năng có thể học: 24 kĩ năng
Thông tin 7 kĩ năng mới:

eWCto6i.png (425×303)


Số cấp kĩ năng tối đa: 15 cấp
 
Hình ảnh pet:

MIcIliW.jpg (712×480)

 

============

Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2018

Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

HẢI TẶC VIỆT