[26/01] Bảo trì cập nhật tính năng: Trang bị, Bảo thạch, Khắc ấn, Trận hình

  ZPJtS9j.jpg (800×507)

   

  Thời gian bảo trì: 06h00 - 08h00 ngày 26/01 (có thể hoàn thành sớm hoặc muộn hơn dự kiến)

  Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever

  Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

  Nội dung:

   

  * Cập nhật trang bị Ám Kim level 160

   

  UqXNrAE.jpg (375×508)

  ELGiw3L.jpg (625×419)

   

  * Cập nhật bảo thạch Kim cương 10 sao

   

  SYeiyE1.jpg (178×430)

  ZRjMQO5.jpg (519×237)

   

  * Mở giới hạn nâng cấp và giác tỉnh trận hình lên 50 cấp:

   

  98cfD0W.jpg (621×492)

   

  * Mở giới hạn khắc ấn bảo thạch lên 100 cấp:

   

  PG86wTK.jpg (290×234)

   

   

  ============

  Hải Tặc Việt - Webgame Vua Hải Tặc mới nhất 2017

  Chơi ngay tại: http://haitacviet.com/

  Fanpage: https://www.facebook.com/haitacvietcom/

  Groups thảo luận: https://www.facebook.com/groups/haitacviet.com

  HẢI TẶC VIỆT